Markiz od Karabasa

Ali ko je taj imućni stranac čiji je dolazak bacio u zaborav Lorenca Damplema, koji se iz Afrike vratio osiromašen, kao što su svi predvideli?

Ljubav razotkriva tajnu, a to je tek jedan motiv na kojem se zasniva ovaj roman…

Ralfova osveta

Bio je siroče, bez ikakvih bliskih rođaka, pa je živeo sam sa slugom u malom paviljonu određenom za stanovanje inženjera. Gospođa Sorben je hvalila njegovu ozbiljnost, priznajući pritom da kod njega postoji neka suzdržanost koja nije dopuštala da mu se iko približi. Činilo se da ne želi da mu se neko meša u privatni život.